Projektová činnost

Zpracujeme projektovou dokumentaci technických zařízení budov (TZB) se zaměřením na stavby s vysokými nároky na kvalitu vnitřního prostředí (výrobní prostory, prostory s požadavky na akustické parametry atd.) ve všech stupních od studie přes stavební řízení po realizační projekt.
Dodáváme komplexní řešení technického zařízení budov v oblastech vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace. Ke zpracování projektové dokumentace používáme nejmodernější technologie pro návrh metodou BIM (Building Information Management).

Typy dokumentací

  • studie proveditelnosti a basic design
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby