Komplexní služby v oblasti snižování energetické náročnosti budov

Navrhujeme opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, provádíme kontroly klimatizačních systémů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Tyto služby jsou určeny zejména pro vlastníky a provozovatele budov, dále pro servisní a projekční organizace.

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ukládá vlastníkům budov povinnost zajistit pravidelnou kontrolu klimatizačního systému  s příkonem zdroje chladu vyšším než 12 kW.

Způsob a četnost kontrol stanovuje vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů:

  • Pro klimatizační systémy s příkonem zdroje chladu 12-100 kW je první kontrola  po 10 letech od uvedení do provozu
  • Pro klimatizační systémy s příkonem zdroje chladu nad 100 kW je první kontrola po 4 letech od uvedení do provozu

Kontrola se vztahuje na klimatizační systémy, které upravují vnitřní prostředí pro užívání osob.

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o kontrolu úniku chladiva podle nařízení č. 517/2014 Sb